Exhibition: Port // תערוכה: נמל

כשאני מדמיינת נמל, אני מדמיינת רציפי טעינה ופריקה, דייגים, סוחרים, פועלים מתרוצצים, אוכלים ארוחת צהריים בחטף ליד איזה מחסן טעינה כאשר האזור מוקף כלי רכב כבדים, כלי עבודה, עגורנים, סירות, ספינות דיג, עוברי אורח בדרכם לאנשהו… כך דמיינתי את נמל ת"א בתחילת דרכו.

נמל ת"א, הנמל העברי הראשון נבנה בסוף שנות ה30 ופעל במשך כ30 שנה. בתחילת שנות ה2000 עוצב מחדש ומשמש כיום כמתחם מסחרי למטרות בילוי ופנאי.

כשניגשתי לפרויקט הצילום בנמל בחרתי לדבר עליו דרך השוליים שלו, המקומות הנחבאים. מה שנמצא מאחורי המתחם המעוצב החדש מובא כעת אל מרכז הבמה על מנת שנוכל להכיר בכך כי הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

רציתי לתת למציאות הקיימת זווית ראיה שונה ולהציג 'נוף' שאינו אטרקטיבי לכאורה, בצורה ציורית, לתת הרגשה כאילו הסיפור נקטע באמצע כך שהצופה יוכל להתערב בצילום, להמשיך את התיאור ע"י הבאת הרעיונות והחוויות שלו לשם כך.

Filed under: Photo-graphy > Scenery