Netivot // נתיבות

מיתוג מחדש לנתיבות

הפרויקט מחדש את העיר, מנער אותה מתדמיתה ה"אורתודוכסית" וממצב את נתיבות כעיר המהווה מרכז רוחני מודרני. תהליך המיתוג החדש מעודד הגירה חיובית של קהל צעיר, איכותי ומקצועי המעוניין ללמוד/ ללמד, לחקור ולהתפתח בתחום מקצועות "העידן החדש". בכדי להביא לשגשוגה בתחום, הדגש מושם על הפן המקצועי, כפי שזה בא לידי ביטוי למשל בביסוס הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית בנתיבות. הלוגו והשפה הגרפית התפתחו בהשראת צורות וסמלים מתוך תורת הקבלה אשר קיבלו אינטרפרטציה מודרנית.

Filed under: Branding > Visual Identity